BMI یا شاخص توده بدنی چیست ؟

BMI یا شاخص توده بدنی چیست ؟

BMI یا شاخص توده بدنی چیست ؟ شاخص توده بدنی یا شاخص کوتله یا بی‌ام‌آی سنجشی آماری برای مقایسه وزن و قد یک فرد است. در واقع این سنجش میزان چاقی را اندازه گیری نمی‌کند بلکه ابزاری مناسب است تا سلامت وزن فرد با توجه به قدش تخمین زده شود. […]

Read More