ورزش TRX چیست ؟

ورزش TRX چیست ؟

ورزش TRX چیست ؟ تمرینات TRX علاوه بر افزایش میزان انرژی مصرفی، باعث می شوند تا فرد از نظر تعادلی و نیز از نظر عضلانی در یک وضعیت مناسبی قرار بگیرد که در نهایت باعث سوق دادن فرد به یک شرایط مناسب فیزیکی خواهد شد. […]

Read More