09 اسفند
پشتیبان قالب

آیا بدنسازی قد را کوتاه میکند یکی از سوال ها مهم جوانان به خصوص در سنین پایین تر در بدن سازی این است که آیا تمرینات بدن سازی تاثیری روی افزایش قد می گذارند؟ باید گفت که خیر بدنسازی هیچ تاثیری روی رشد قد ندارد. بر اساس تحقیقات آکادمی اطفال ایالت متحده آمریکا تمرینات قدرتی…