20 آبان
پشتیبان قالب

راهنمای تغذیه بدنسازی تغذیه برای افرادی که به دنبال پرروش اندام هستند بسیار مهم است. به‌ گزارش مربیت، راهنمای تغذیه بدنسازی و چند نکته اساسی برای تغذیه ورزشکاران پرورش اندام به شرح زیر است:   1– چند وعده غذابی بخوریم؟ افرادی که می‌خواهند عضلات خود را پرورش دهند باید به جای سه وعده غذای عادی…