بدنسازی چه مقدار کالری میسوزاند کالری چیست؟ یک واحد اندازه‌گیری مشابه واحدهای اندازه‌گیری دیگر برای انرژی می باشد. در واقع مقدار مصرف انرژی در هنگام انجام یک فعالیت از طریق نسبت سوزاندن کالری محاسبه می‌شود. چگونه می‌توان کالری سوزاند؟ سوزاندن کالری بسیار ساده
ادامه مطلب