09 اسفند
پشتیبان قالب

بدنسازی چه ضرر هایی دارد درصورتی که قصد انجام بدنسازی دارید، یکی از رایج ترین تصورات غلطی که در رابطه با انجام بدنسازی وجود دارد، این است که شما برای ساخت عضلات بدن باید مصرف پروتئین‌تان را بطور قابل توجهی افزایش دهید. بعضی از این افراد آنقدر در اینکار زیاده روی می‌کنند که کل رژیم…