09 اسفند
پشتیبان قالب

دستگاه H در بدنسازی یکی از بهترین دستگاه ها برای تمرینات عضلات زیر بغل و پشت دستگاه زیر بغل اچ می باشد. این دستگاه اشکال مختلفی در انواع سیم‌کش و صفحه‌ای دارد که می‌تواند اندکی گمراه کننده باشد. برای کار با این دستگاه دو دستگیره در جهت های عمودی و افقی وجود دارد که با…