09 اسفند
پشتیبان قالب

بدنسازی چه فوایدی دارد از جمله از بزرگترین فواید بدن سازی می توان به کاهش خطر بیماری گرفتگی عروق قلب نام برد و بدن سازان نسبت به دیگران شرایط بهتری در رابطه با کنترل واضافه وزن ,کلسترول بالا و فشار خون بالا دارند. بدن سازی برای حفظ قدرت ماهیچه ها انتعطاف پذیری و کمک به…