23 آبان
پشتیبان قالب

اگه می خواهید ورزش بدنسازی رو تازه شروع کنید و اطلاعاتی از آن ندارید با مربیت همراه باشید و به چند نکته زیر توجه کنید: با وزنه‌های عادی شروع کنید حرکات ترکیبی انجام دهید برنامه داشته باشید هر روز تمرین نکنید هر هفته بر روی همه عضلات کار کنید  نحوه درست هر حرکت را یاد…