09 اسفند
پشتیبان قالب

بر اساس تخقیقا صورت گرفته همه افرادی که در هر سن و سال و با هر شرایط فیزیکی هستند، باید ورزش کنند؛ اما هر فردی باید با برنامه دقیق و مناسب به ورزش بپردازد. برای حفظ سلامتی، تناسب اندام ، ورزش های هوازی توصیه می شوند و بهترین نوع ورزش های هوازی عبارتند از دویدن،…